מחבר נוסף .

לחיבור אופניים נוספות של מבוגר.

מחבר נוסף לאופני מבוגר

₪120.00מחיר