top of page
fidlock logo

Fidlock הפטנט הייחודי לנשיאה בטוחה על האופניים

פידלוק בחרה בנו להיות הנציגים הבלעדיים בישראל למוצרי Fidlock bike. פידלוק היא חברה גרמנית המתמחה במנגנוני נעילה פרמיום המבוססים על מגנטים. לחברה מגוון פתרונות לנשיאת בקבוקים לאופניים, מעמדים מטורפים לטלפון עבור האופניים הרכב או המשרד. פידלןק מוכרת לכם גם ממנגנוני  הפטנט של נעילת הקסדות היוקרתיות עם המגנט.  כ-10 מליון קסדות בשנה יוצרו עם מנגנון הנעילה היחודי של חברת Fidlock. 

איכות ופשטות הם שמות המשחק, המוצרים של חברת Fidlock מיוצרים בקפידה ודיוק מירביים ומאפשרים שימוש בטוח ונוח במוצרים.

"נשיאה טובה״ - מפיץ רשמי של מוצרי fidlock bike

bottom of page